Algemeen
De stichting Gered Gereedschap Nijkerk is door de Belastingdienst erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer RSIN fiscaalnummer 816354947.
Het inschrijfnummer bij de kamer van Koophandel is 32095460.
 
Visie, Doelstelling en Beleid Gered Gereedschap Nijkerk (GGN)
In de meerjarige bijlage Visie, doelstelling en Beleid beschrijven we alle aspecten van onze vrijwilligersorganisatie op basis waarvan wij in de huidige samenleving opereren teneinde door verantwoorde afvalscheiding bij te dragen tot een vergroting van de duurzaamheid van onze maatschappij.
 
Verantwoording gang van zaken
Hieronder de financiële verantwoording en het overzicht van wat we in de loop van het jaar 2022 hebben gerealiseerd.