Samenwerking

In de huidige tijd werkt iedereen actief mee aan het voorkomen van verspilling en het verduurzamen van onze samenleving. Vele bedrijven werken hier heel bewust aan. Onze werkzaamheden zijn in deze context zeer aansprekend. 

Verkoop

In de kringloopwinkel Goed Bezig hebben wij een verkoopstelling van waaruit wij gezamenlijk gebruiksartikelen verkopen die niet in onze projecten passen, maar die we ook niet willen weggooien. De opbrengst wordt gedeeld en wij investeren het geld in de werkplaats. Zie hier onze verkoopvoorwaarden.

Onze Winkel

Sponsoring en donaties
Gered Gereedschap Nijkerk is voor haar inkomsten afhankelijk van sponsors en donaties. Onze organisatie ontvangt geen financiële overheidssteun of subsidies. Wij zijn daarom blij met iedere euro die wij van particulieren, bedrijven en instellingen ontvangen.
Uw financiële ondersteuning is van harte welkom en wordt volledig gebruikt voor de realisatie van onze projecten en de daarmee samenhangende kosten.
Het bestuur en de vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden belangeloos.

Wilt u ons steunen?
Uw bijdrage is van harte welkom op onze bankrekening:  NL 87 INGB 0004 499254

Vrijwilliger worden?
Er is ruimte voor extra vrijwilligers, bij voorkeur met ervaring in een van de bovenstaande beroepen of handigheid in klus- of opknapwerk. Er wordt gewerkt in een kleine groep op één of meerdere dagdelen, ‘s morgens en/of ’s middags. De werkzaamheden bestaan uit stralen, polijsten, schuren, schilderen of repareren van het gereedschap.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Pim van de Kraats, chef werkplaats, 06 53 187 160.