De projecten waaraan wij werken, krijgen wij van Gered Gereedschap Amsterdam, het landelijke coördinatiecentrum. Daar vindt de  projectcoördinatie plaats, de beoordeling van en de toewijzing aan één of meerdere werkplaatsen voor uitvoering. Bij het selecteren van de projecten wordt ook gekeken naar de stabiliteit van het land.
Het merendeel van de projecten waaraan wij hebben meegewerkt, was bestemd voor landen in Afrika, zoals Kenia, Uganda, Siérra Leone, Malawi, Ghana enz. Deze projecten worden veelal aangevraagd in Amsterdam door organisaties die lokaal bezig zijn in het ontwikkelingswerk, de zending of het missiewerk.  De meeste projecten zijn bestemd voor het opzetten of uitbreiden van opleidingen aan veelal kansarme groeperingen. 
Naast de projecten via Amsterdam zijn er ook kleinschalige projecten die wij uitvoeren voor soms lokale en regionale initiatieven. Zo hebben wij een bijdrage geleverd in de vorm van opgeknapt gereedschap aan:

  • Voedselbank Nijkerk
  • Odensehuis Harderwijk
  • Vluchtelingenwerk Zeewolde
  • Scouting Kilian van Renselaer gereedschap voor onderhoud,
  • Handgereedschap aan statushouders die in Nijkerk zijn komen wonen,
  • Ondersteuning project "Mijn Tuin Jouw  Tuin" in Barneveld,
  • De organisatie Viae Vitae voor een project op het voormalige Celebes,
  • Heeten Hulpgoederen Centrum Philipijnen ( HHCP)