Voor antwoorden op eventuele vragen kunt u zich wenden tot de volgende bestuursleden: (tik op de functie)

Voorzitter

Penningmeester  /  Werkplaats coördinatie / Afhalen van goederen 
email: Afhalen inbrengen gereedschap

Secretaris / PR / Communicatie, website en sponsoring