ANBI

De stichting Gered Gereedschap Nijkerk is door de Belastingdienst erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer RSIN fiscaalnummer 816354947.

Doelstelling
GGN heeft als doelstelling het zonder winstoogmerk inzamelen en voor hergebruik herstellen van gebruikt gereedschap en gebruikte apparaten teneinde aan mensen in maatschappelijke achterstandssituaties, met name in de zogenaamde ontwikkelingslanden, ondersteuning te bieden in hun streven naar eigen verantwoordelijkheid en economische zelfstandigheid.

Voor detailinformatie over de gerealiseerde projecten verwijzen wij u naar de pagina Projecten.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording voor 2017 is opgenomen in het ANBI verslag.

Gered Gereedschap Nijkerk © 2016 - 2017