Ondersteuning

Samenwerking

In de huidige tijd werkt iedereen actief mee aan het voorkomen van verspilling en het verduurzamen van onze samenleving. Vele bedrijven werken hier heel bewust aan. Onze werkzaamheden zijn in deze context zeer aansprekend. Daarom hebben wij ons ook aangesloten bij Matchpoint uit Amersfoort, een netwerkorganisatie die bedrijven en maatschappelijke organisaties samenbrengt. Na een half jaar blijkt dit zeer geslaagd.

Sponsoring en donaties
Gered Gereedschap Nijkerk is voor haar inkomsten afhankelijk van sponsors en donaties. Onze organisatie ontvangt geen financiële overheidssteun en subsidies. Wij zijn daarom blij met iedere euro die wij van particulieren, bedrijven en instellingen ontvangen.
Uw financiële ondersteuning is van harte welkom en wordt volledig gebruikt voor de realisatie van onze projecten en de daarmee samenhangende kosten.
Het bestuur en de vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden belangeloos.

Wilt u ons steunen?
Uw bijdrage is van harte welkom op onze bankrekening:  NL 87 INGB 0004 499254

Gered Gereedschap Nijkerk © 2016 - 2017