Gered Gereedschap Nijkerk

“Ik, een hamer”

“Zo vanuit de winkel kwam ik op een bouwplaats terecht. Daar heeft mijn baas duizenden spijkers in het hout laten verdwijnen dankzij mij, toen mocht ik in de VUT, (dacht ik) maar het bleek achteraf WW te zijn.

Mijn baas was moe van al dat getimmer dus verhuisde ik naar een schap in zijn werkplaats. Na diverse omzwervingen kwam ik terecht in de schappen van Gered Gereedschap Nijkerk. Daar lagen meer lotgenoten van mij.

Dan vraagt Amsterdam om hamers voor een timmerproject. Mijn eerste baas was dan wel gestopt met timmeren maar ik kan nog wel een tweede ronde mee. Ik uit het schap, langs de borstels en het schuurpapier gehaald om er weer strak uit te zien. Een soort van “extreme make over”. Je wilt toch weer goed voor de dag komen bij je nieuwe baas.

Ik heb gehoord dat ik waarschijnlijk naar een warm Afrikaans land mag om mij weer helemaal uit te leven. Deze hamer een tweede kans geven is nu net wat Gered Gereedschap Nijkerk, samen met vele andere werkplaatsen in Nederland doet.

Oud gebruikt gereedschap opknappen voor een volgende productieve ronde in een derderwereldland.

U kunt ons helpen door ons te voorzien van handgereedschappen die wij weer gebruiksklaar maken voor diverse projecten.

Alle gereedschappen van diverse vakdisciplines zijn welkom van schroevendraaier tot

Doelstelling:

  • Bevorderen van zelf redzaamheid en zelfstandigheid van mensen in ontwikkelingslanden en in Nederland door inzamelen, herstellen en hergebruik van gereedschap en verzending van gereedschap naar de doelgroepen. Gereedschap is bedoeld in de ruimste zin van het woord: hulpmiddelen voor werken scholing in verband met een zelfredzaam en zelfstandig bestaan;
  • Bevorderen van duurzaam hergebruik van gereedschap;
  • Bevorderen van de inzet van vrijwilligers voor de doeleinden van de stichting;
  • Bevorderen van de maatschappelijke participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • Overdracht van informatie, kennis en ervaring in Nederland en ontwikkelingslanden in verband met de doelstellingen van zelfredzaamheid, duurzaam hergebruik van gereedschap en maatschappelijke participatie.
  • gereedschap en maatschappelijke participatie.

Beleidsplan:

Ons streven is jaarlijks circa 3.000 stuks gereedschap verzendklaar te maken. Deze gereedschappen worden door St. Gered Gereedschap Nederland vervolgens verzonden naar projecten in ontwikkelingslanden; voornamelijk technische scholen in Afrika.

Beloningsbeleid:

Er vinden geen uitkeringen aan vrijwilligers noch aan de bestuurders plaats. Eventuele gemaakte onkosten worden vergoed, met uitzondering van woon-werkverkee